Năng lực nào cần thiết cho quản lý cấp trung?

Năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung

12 năng lực giúp cho Quản lý cấp trung hoàn thiện năng lực của mình và mang lại giá trị cao cho tổ chức và đội ngũ. Đây là năng lực được đúc kết từ 12 năm làm công tác đào tạo và phát triển nhân lực, đồng thời là lựa chọn của hơn 1000 công ty/ tập đoàn lớn trên thế giới.

khám phá ngay!

Dịch vụ chuyên sâu của chúng tôi

KHám phá ngay!